Menu Sluiten

Droogte in de Groene Venen

Een hoger waterpeil in het veenweidegebied en de verminderde uitstoot van CO2 uit verdroogd veen, minder bodemdaling dus minder schade aan huizen en wegen — de Kamerbrief daarover die het kabinet eind vorige week uitstuurde, kreeg in de nieuwsmedia veel aandacht. En zo kreeg ook de al maanden geleden besproken lezing van René voor natuurvereniging De Groene Venen in Vinkeveen een zeer actueel accentje.

Bijna 50 mensen kregen de finesses van de droogteproblematiek in Nederland voorgeschoteld. Er waren uitstapjes naar de Kaderrichtlijn Water — een Europese verordening die landen verordonneert te zorgen voor voldoende en voldoende schoon water in 2027. Op dit moment staat Nederland onderaan de EU-ranglijst.

Spel van belangen

Ook de Vinkeveense plassen kampen met slechte waterkwaliteit. Waterschappen zijn gedwongen veel vervuild water uit het Amsterdam-Rijnkanaal binnen te laten. Ook hier is het een spel van belangen tussen de natuur, de boeren, de drinkwaterwinning en het toerisme.

Veel toehoorders vroegen na afloop van de lezing wat ze zelf konden doen, onder wie ook een Gemeenteraadslid. Na een lezing van drie kwartier ontstond er dus een geanimeerde discussie van nog eens drie kwartier.

Na afloop waren er ook gesigneerde exemplaren van het boek Nederland Droogteland, indien gewenst met een opdracht.

Een leuke avond!