Menu Sluiten

Hoger grondwater: René bij Radio1

Zaterdagochtend was René als auteur van Nederland Droogteland weer te gast bij het programma Nieuwsweekend op NPO-Radio1.

Het gesprek was naar aanleiding van de bekendmaking dat het kabinet hogere grondwaterstanden wil. Een kleine revolutie. Al vele decennia houden waterschappen in grote delen van Nederland het grondwaterpeil maandenlang laag, omdat op een natte bodem zware landbouwmachines en koeien wegzakken in de bodem. Maar de lage grondwaterstanden zorgen ook voor hoge broeikasgasemissies van oxiderend veen en veroorzaken hoge kosten door verzakkende huizen en viaducten. René Didde schreef het boek ‘Nederland Droogteland’ en hij praat ons bij.

René zei onder meer dat de regering de boeren zou moeten helpen andere bedrijfsvormen te ontwikkelen, met lichtere koeien, nattere teelten, waterberging, nieuwe bossen en houtwallen, en ze daarvoor ook zou moeten belonen.