Menu Sluiten

   NEDERLAND   DROOGTELAND

Eeuwenlang ontworstelde Nederland zich aan een overvloed aan water. We bouwden dijken en waterkeringen en bevochten nieuwe stukken land.

Maar vandaag kampt het land met lange droogteperioden. De bodem verdroogt, verzilt en verzakt, ondanks dat er ook perioden van extreme neerslag zijn.

Hoe kan dat?
En vooral: hoe lossen we het op?

In Nederland Droogteland reist milieujournalist René Didde langs droge beken en dorre landschappen. Hij verdiept zich in onderzoeken en spreekt bezorgde en vooruitziende experts.
Wat veroorzaakt verdroging, verzakking en verzilting?
Wat merken natuur, landbouw, scheepvaart, industrie en burgers ervan?
En hoe moeten we in een veranderend klimaat ons water beheren?

In Nederland Droogteland laat René Didde de kansen en mooie initiatieven in de strijd tegen de droogte zien. Hij is optimistisch: Nederland gaat een nieuwe balans vinden tussen nat en droog.

“René Didde doorspekt zijn boek met veel tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit zijn indrukwekkende onderzoek. De innovaties en oplossingsrichtingen inspireren..” (Deltacommissaris Peter Glas) | “een prachtige caleidoscoop..” (De Ingenieur) | “een verhelderend boek..” (Binnenlands Bestuur) | “een leesbaar standaardwerk..” (Maurits Groen) | “een breed panorama..” (Geografie) | “vlotte, journalistieke pen..” (De Blauwe Kamer) | “als een spannend jongensboek.. ” (Water Governance)

‘Lekker leesbaar, verrassend en meer dan de moeite van het lezen waard..’ (VPRO Boekengids)

Over de auteur

René Didde schrijft als freelance wetenschapsjournalist al dertig jaar toonaangevende artikelen over milieu, natuur en klimaat in kranten en tijdschriften als de Volkskrant, Binnenlands Bestuur, Technisch Weekblad en Milieumagazine.
Met zijn verhalen zette hij onderwerpen als plastic soep, kustverdediging, nieuwe natuur en zilte landbouw op de kaart.

Al jaren schrijft René als ‘droogtespecialist’ ook over de systematische verdroging van ons land. In Nederland Droogteland trekt hij aan de bel, maar wijst hij ook de weg naar oplossingen.

René Didde. Foto: Mark Kohn