Menu Sluiten

   NEDERLAND   DROOGTELAND

Eeuwenlang ontworstelde Nederland zich aan een overvloed aan water. We bouwden dijken en waterkeringen en bevochten nieuwe stukken land.

Maar vandaag kampt het land met lange droogteperioden. De bodem verdroogt, verzilt en verzakt, ondanks dat er ook perioden van extreme neerslag zijn.

Hoe kan dat?
En vooral: hoe lossen we het op?

In zijn nieuwe boek Nederland Droogteland reist milieujournalist René Didde langs droge beken en dorre landschappen.

Hij verdiept zich in onderzoeken en spreekt bezorgde en vooruitziende experts.

Wat zijn de oorzaken van verdroging, verzakking en verzilting? Welk effect hebben ze op natuur? Op landbouw, scheepvaart en industrie? En op de douchende burger?
Hoe moeten we ons water beheren in een veranderend klimaat?

In Nederland Droogteland laat René Didde de kansen en mooie initiatieven in de strijd tegen de droogte zien. Hij is optimistisch: Nederland gaat een nieuwe balans vinden tussen nat en droog.

NRC, 21 juli 2021

Sla het op: bestrijd de droogte met water van overstromingen

Ernstige wateroverlast én structureel drogere zomers: breid de tijdelijke opslag van regenwater drastisch uit, schrijft René Didde, auteur van Nederland Droogteland.

“Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu waterschaarste dreigt, moeten er opnieuw belangrijke keuzes worden gemaakt”

Over de auteur

René Didde is freelance wetenschapsjournalist. Al dertig jaar schrijft hij toonaangevende artikelen over milieu, natuur en klimaat in kranten en tijdschriften als de Volkskrant, Binnenlands Bestuur, Technisch Weekblad en Milieumagazine.
Zijn verhalen over plastic soep, kustverdediging, nieuwe natuur en zilte landbouw zetten deze onderwerpen op de kaart.

Al jaren schrijft hij ook over de systematische verdroging van ons land. Hij mag met recht de ‘droogtespecialist’ van Nederland heten. In Nederland Droogteland trekt hij aan de bel, maar wijst hij ook de weg naar oplossingen.

René Didde. Foto: Mark Kohn