Menu Sluiten

   NEDERLAND   DROOGTELAND

Eeuwenlang ontworstelde Nederland zich met succes aan het overvloedige water. Er werden dijken gebouwd, waterkeringen aangelegd en stukken land op het water veroverd.

Maar vandaag kampt Nederland met lange droogteperioden. De bodem verdroogt, verzilt en verzakt, ondanks dat er ook perioden van extreme neerslag zijn.

Hoe kan dat?
En vooral: hoe lossen we het op?

In zijn nieuwe boek Nederland Droogteland reist milieujournalist René Didde langs droge beken en dorre landschappen.

Hij verdiept zich in onderzoeken en spreekt bezorgde en vooruitziende experts.

Wat zijn de oorzaken van verdroging, verzakking en verzilting?
Welke effecten hebben die op de natuur?
Wat merkt de douchende burger?
Hoe worstelen landbouw, scheepvaart en industrie met extreem lage waterstanden?
Wat doen we als de belangen botsen?
En: hoe moeten we ons water beheren als het klimaat verder verandert?

In Nederland Droogteland laat René Didde de kansen en mooie initiatieven in de strijd tegen de droogte zien. Hij is optimistisch: Nederland gaat een nieuwe balans vinden tussen nat en droog.

Over de auteur

René Didde is freelance wetenschapsjournalist. Al dertig jaar schrijft hij toonaangevende artikelen over milieu, natuur en klimaat in kranten en tijdschriften als de Volkskrant, Binnenlands Bestuur, Technisch Weekblad en Milieumagazine.
Zijn verhalen over plastic soep, kustverdediging, nieuwe natuur en zilte landbouw zetten deze onderwerpen op de kaart.

Al jaren schrijft hij ook over de systematische verdroging van ons land. Hij mag met recht de ‘droogtespecialist’ van Nederland heten. In Nederland Droogteland trekt hij aan de bel, maar wijst hij ook de weg naar oplossingen.

René Didde. Foto: Mark Kohn

“Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu waterschaarste dreigt, moeten er opnieuw belangrijke keuzes worden gemaakt”

De Volkskrant, 4 februari 2021

En woesjjj, daar pompen we al dat kostbare water weg

“Al dat water uit de Alpen dat onze dijken onder druk zet, kunnen we beter opslaan, omdat we over een paar maanden weer met droogte kampen door klimaatverandering, bepleit René Didde.”

Lees het opiniestuk