Menu Sluiten

Water Governance

Water Governance 2021-01

“Het boek leest als een spannend jongensboek waarin je steeds meer doordrongen raakt van de omvang van de opgave en de urgentie van droogte. Hoe bizar is droogte in een waterrijk land als Nederland.
Eeuwenlange ontwatering en grondwateronttrekkingen laten hun sporen na en de actuele klimaatverandering maakt droogte nu schrijnend zichtbaar. Het is een foto van het nu en grijpt terug op het verleden, zodat we begrijpen hoe het zover kwam. Het boek toont ons de grenzen aan maakbaarheid van het huidige waterbeheer. Ook laat het zien dat principes als ‘zuinig met water’, ‘optimaal benutten van zoetwater’ en het mantra ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ meer dan ooit noodzakelijk zijn.”

Lees de volledige recensie in Water Governance.