Menu Sluiten

Auteur bij webinar ‘Klimaatadaptief bouwen met natuur’

Op donderdag 3 juni, van 13 tot 14 uur, geeft de auteur van Nederland Droogteland tijdens een webinar van het Platform Klimaatadaptief bouwen met natuur (KAN) een presentatie over droogteverschijnselen in de stad en mogelijke oplossingen, zoals waterberging in de ondergrond die ook wateroverlast bij hoosbuien kan voorkomen.

Bij het KAN platform hebben projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten zich aangesloten om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde. Het KAN platform richt zich daarbij expliciet op nieuwbouw.

Nadere informatie over het webinar volgt nog, maar opgeven kan nu al via de KAN-website.