Menu Sluiten

‘Nederland Droogteland’ verschijnt 31 maart

[PERSBERICHT]

Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu waterschaarste dreigt, moeten er nieuwe keuzes worden gemaakt.

Eeuwenlang ontworstelde Nederland zich met succes aan het overvloedige water. Er werden dijken gebouwd, waterkeringen aangelegd en land op het water veroverd. Maar de laatste jaren kampt Nederland met langdurige droogteperioden. De bodem verdroogt, verzilt en verzakt. En dat terwijl er ook meer perioden van extreme neerslag zijn. Hoe kan dat? En vooral: hoe lossen we het op?

In Nederland Droogteland reist milieujournalist René Didde langs droge beken en dorre landschappen, en verdiept zich in vele onderzoeken. Hij maakt een rondrit door het verleden en gaat in gesprek met bezorgde en vooruitziende experts.

Wat zijn de oorzaken van verdroging en verzilting? Wat zijn de effecten op de natuur? Wat merkt de douchende burger? Hoe gaat een stad om met de toenemende droogte en hitte? Hoe worstelen landbouw, scheepvaart en industrie met de extreem lage waterstanden? Wat te doen met botsende belangen? En: hoe ziet het waterbeheer van de toekomst eruit in het veranderende klimaat? 

Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu waterschaarste dreigt, moeten er nieuwe keuzes worden gemaakt. René Didde laat de kansen en mooie initiatieven in de strijd tegen de droogte zien en is optimistisch: door technisch vernuft te koppelen aan een vooral door water gestuurde ruimtelijke ordening vindt Nederland een nieuwe balans tussen nat en droog.

Voor het eerst alle facetten van droogte bijeen in een wetenschapsjournalistiek boek

Over de auteur

René Didde is freelance wetenschapsjournalist. Hij schrijft al dertig jaar toonaangevende artikelen over milieu, natuur en klimaat in kranten en tijdschriften. Hij publiceerde onder meer in de Volkskrant, Binnenlands Bestuur, Intermediair en Milieumagazine. Met zijn verhalen over thema’s als plastic soep en natuurlijke kustverdediging zette hij deze onderwerpen op de kaart.

Nederland Droogteland. Van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen
Paperback, 176 pagina’s, € 19,99
Uitgeverij Lias, ISBN 9789088031205
Verschijnt: 31 maart 2021*, bij de start van het nieuwe droogteseizoen

> Contact en recensie-exemplaren: info@nederlanddroogteland.nl
> Download dit persbericht (pdf)
> Download het boekomslag (jpg)

* Naschrift 24 maart: door onverwachte meevallers bij productie en logistiek is de werkelijke verschijningsdatum iets naar voren bijgesteld: vanaf 25 maart is het boek al in boekhandels verkrijgbaar.