Menu Sluiten

Een rol voor droogte in de verkiezingen

René in Castricum

Ter gelegenheid van de aftrap van de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen, en midden in een periode van wateroverlast in de zeer natte maand januari, was René door de PvdA-Noord-Holland uitgenodigd om een lezing te geven over droogte.

In Castricum kregen de ongeveer zestig aandachtige toehoorders uitgelegd dat extreme nattigheid en extreme droogte twee zijden zijn van de medaille die klimaatverandering heet.

De groeiende overmaat aan door de Rijn aangevoerd winters regenwater zouden we niet moeten wegpompen naar zee maar opslaan in bijvoorbeeld duinen, kanalen, meren en (meer dan nu) in het IJsselmeer. Of in steden onder de grond om het weer op te pompen in tijden van droogte. In Nederland Droogteland staan tientallen van zulke voorbeelden.

René moedigde de PvdA aan om er in de Provinciale Staten én het Waterschap werk van te maken — en veel aanwezigen gingen met een exemplaar van het boek naar huis.