Menu Sluiten

Gastles René op Saxion Hogeschool

Op 11 april was te René te gast op een bijeenkomst van zo’n veertig studenten en vijf docenten verbonden aan het vak Klimaat en Management van de Saxion Hogeschool in Deventer.

Voor deze gelegenheid lag de aandacht op de droogte langs de IJssel, en de vele kansen die er zijn om die het hoofd te bieden als er in de supernatte februarimaand meer water was vastgehouden en weggezet. Met name zandlichamen, zoals de Sallandse Heuvelrug, pal ten oosten van Deventer, kunnen veel regenwater infiltreren.

Ook Maurice Backerra, van Ingenieursbureau Amsterdam, gaf een presentatie. Zijn focus lag op het stimuleren van biodiversiteit en het vasthouden van water in de stad, bijvoorbeeld bij het herstel van 300 kilometer kademuren in Amsterdam.