Menu Sluiten

Wat te stemmen bij de waterschappen?

Veel mensen vragen me deze weken ‘op welke partij moet ik stemmen bij de waterschapsverkiezingen?’

Waterschappen zijn vrij onzichtbaar, maar wel heel belangrijk voor de regeling van het waterpeil, bescherming tegen hoogwater en wateroverlast én de garantie op voldoende én schoon water (zoals de zuivering van jouw toiletwater). Dat doen ze al bijna duizend jaar – ze zijn de oudste democratische organen in Nederland.

Door klimaatverandering gaan wateroverlast en droogte steeds vaker voorkomen, zoals ook in Nederland Droogteland valt te lezen. Ze wisselen elkaar soms snel af, zoals dit jaar een kletsnatte januari en een zeldzaam droge februari.

Waterschappen moeten veranderen

De rol van waterschappen moet daarom veranderen. Waar hun gemalen voorheen vooral veel water afvoeren, moeten ze nu veel meer ruimte vrijmaken om water vast te houden. Nederland Droogteland geeft tientallen voorbeelden van waar dat al gebeurt.

Op 15 maart gaan we stemmen voor het bestuur van de provincie én van de waterschappen, en die twee hebben veel met elkaar te maken. Provincie en waterschappen kunnen samen zorgen dat bij het zoeken naar oplossingen (voor bijvoorbeeld stikstofproblemen, droogte, wateroverlast, natuur, landbouw, drinkwater en recreatie) water en bodem een sturende rol gaan spelen. Slimme oplossingen vinden voor meerdere problemen tegelijk.

In veenweidegebieden zouden boeren bijvoorbeeld bij een hoger grondwaterpeil naast minder koeien van andere rassen een natte teelt zoals olifantsgras kunnen overwegen. Daarvan kan een isolerende vezelplaat worden geperst die dichtbij in nieuwbouwwoningen kan worden toegepast. Meer natuur, meer waterberging, minder stikstof, minder CO2 uit veenbodems, minder met veel fossiele energie gemaakte steenwolmatten en mogelijk nieuwe, minder wereldmarktgevoelige inkomstenbronnen voor de boeren.

Wat te stemmen?

Maar wat dan te stemmen voor de waterschappen als die aanpak je aanspreekt?

Er zijn 21 waterschappen en er doen (naast bekende politieke partijen) ook specifieke waterpartijen mee: Water Natuurlijk en AWP Water Klimaat en Natuur. (AWP doet in zes provincies ook mee aan de Statenverkiezingen.)

Water Natuurlijk wordt gesteund door D66, GroenLinks en Volt. AWP wordt niet gesteund door een politieke partij, ze vinden ‘onafhankelijkheid van de politiek’ een belangrijk uitgangspunt. Beide waterpartijen brengen watertaken in verband met natuur en landschap en besteden veel aandacht aan droogtebestrijding en voorkomen van wateroverlast. Wel verschillen hun standpunten soms van gebied tot gebied.

Zelf twijfel ik nog tussen enkele partijen. In een online stemhulp (met nogal specialistische vragen) eindigden ze met de PvdA ex aequo op de eerste plaats… Het zal voor mij dus één van die drie worden.

Ga in elk geval stemmen, óók voor Provinciale Staten!