Menu Sluiten

Lezing voor oostelijke droogteregio’s

René Didde
René Didde. Foto: ZON

In dierentuin De Apenheul in Apeldoorn kwamen 140 betrokkenen bij Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) mensen bijeen om de projecten te evalueren die gedurende de afgelopen zes jaar werden uitgevoerd op het gebied van droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

René Didde
René Didde. Foto: ZON

De projecten, uitgevoerd in de vier oostelijke provincies (Overijssel, Gelderland en delen van Utrecht en Drente), leidden in de meeste gevallen tot meer en beter zoetwater.

Op het symposium waren vele waterschappen, drinkwaterbedrijven en boeren uit de oostelijke regio’s vertegenwoordigd.

René Didde prikkelde de toehoorders met voorbeelden van technische droogtemaatregelen die voor een deel ook wateroverlast tegengaan. Hij pleitte, net als in zijn boek, voor een striktere ruimtelijke ordening, die bijvoorbeeld het areaal van bollenboeren op het droogtegevoelige en volledig van regen afhankelijke Drentse plateau beperkt.

’s Middags sprak weerman Peter Kuipers Munneke over de natuurkunde van de klimaatverandering en waren er discussies met onder meer Deltacommissaris Peter Glas en Vitens-directeur Jelle Hannema. Tijdens de lunch signeerde René exemplaren van Nederland Droogteland.