Menu Sluiten

Geografie

Wateraccu op de Veluwe

“René Didde schetst in Nederland Droogteland een breed panorama van de droogteproblematiek; de ondertitel Van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen geeft dat goed weer. Hij zoekt in het laatste hoofdstuk ook naar oplossingen. Water moet leidend worden in de ruimtelijke ordening, landbouw moet zich aanpassen aan het water in plaats van andersom. Kortom: ‘functie volgt peil’.”

Lees de recensie in Geografie